Welkom op de website van “Stichting Huizen Grootenboom van Os”. Deze site is bestemd om belangstellenden te informeren omtrent de stichting. Hierbij worden onder meer de volgende vragen beantwoord.