Belangstelling

Belangstellenden voor woonruimte in het huis, die voldoen aan de doelgroep van de stichting, te weten niet hulpbehoevende ouderen met een christelijke achtergrond en met beperkt inkomen en vermogen, kunnen een afspraak maken met de huismeester en zich laten informeren over de woonruimte.

Vervolgens zal de belangstellende een brief dienen te sturen aan het bestuur van de stichting waarin wordt aangegeven waarom zij of hij belangstelling heeft om in het huis te komen wonen en waarom men denkt in aanmerking te komen voor deze woonruimte. Een belangstellende zal op een lijst worden geplaatst.

Het bestuur zal kennisnemen van de aanmelding en een inventarisatieformulier toesturen om vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de gegadigde te ontvangen. Zodra er woonruimte beschikbaar is zal het bestuur op grond van alle verzamelde informatie beoordelen of de gegadigde daarvoor in aanmerking komt en of er sprake is van eventuele urgentie. Afgevaardigden van het bestuur zullen op enig moment een huisbezoek brengen aan de belangstellende teneinde nader kennis te maken.

Tevoren kan niet aangegeven worden wanneer er woonruimte vrij komt en of en wanneer de belangstellende woonruimte kan worden aangeboden. De datum van plaatsing op de lijst behoeft niet de doorslag te geven bij eventuele toewijzing van een woning.

Sculptuur van twee vrouwenfiguren in zandsteen door beeldhouwer Hans Petri aan de voorgevel van het huis, met de tekst:

“Hier verlicht de zorg van de één
 de zorgen van de ander
 ’t zij dat de levenszon nog
hoog ten hemel staat of
reeds ter kimme neigt”.

Petri

Hans Petri, geboren te Weerselo (1919-1996) doorliep de Rotterdamse kunstacademie, waarna hij als graficus en beeldhouwer werkt. Hij krijgt vanaf de wederopbouw veel opdrachten voor de openbare ruimte in Dordrecht en Rotterdam maar ook elders in het land. Hij werkte vooral in steen, later soms in beton. In 2001 kreeg hij postuum een grote overzichtstentoonstelling in het Dordrechts Museum.