Over de geschiedenis

In de periode 1873-1875 liet de Rotterdamse koopman Jan Hendrik Grootenboom van Os (1817-1899) een pand met 48 kleine woningen voor armen bouwen.  Het wordt het “Hofje van Os” genoemd en de bewoners spraken over “Het Pand”, terwijl de bewoners zichzelf “Pandelingen” noemden. In het pand werd ook een naaischool ingericht. Het Pand was gevestigd aan de voormalige (Verlengde) Goudschestraat te Rotterdam. Naast gratis woonruimte ontvingen bewoners aanvankelijk ook een financiële toelage. AOW bestond toen nog niet en werd pas in 1957 ingesteld.

Jan Hendrik Grootenboom van Os en diens echtgenote Cornelia Aletta Petronella Grootenboom van Os-Drost (1818-1915) legden bij testament vast dat, na overlijden van de langstlevende, de nalatenschap zou worden ingebracht in de stichting, zodat hun activiteiten voor de armen zouden worden voortgezet.

De stichting is in 1896 bij testament opgericht en is in 1915, na het overlijden van mevrouw Grootenboom van Os, in werking getreden. Aanvankelijk had de stichting de naam “Stichting van Burgerwoningen voor On- en Minvermogende lidmaten van de Nederduitsche Hervormde Gemeente”. Later is de naam van de stichting veranderd in “Stichting Huizen Grootenboom van Os”.

Het “Hofje van Os” werd 14 mei 1940 bij het bombardement van Rotterdam en de daarop volgende branden geheel vernietigd. Een drietal bewoners kwamen hierbij om het leven.

 

Hofje van Os

Hofje van Os

Al tijdens en vooral na de oorlog werden voorbereidingen getroffen om een nieuw pand te bouwen. Gemakkelijk ging dat niet, omdat men niet wist hoe het stadsplan zich gedurende de wederopbouw van Rotterdam zou ontwikkelen en of men voor ouden van dagen in de stad of buiten de stad zou moeten bouwen. Ook was het de vraag of er wel voldoende middelen voor waren.

 

 

Bezoek Koningin Juliana

Bezoek Koningin Juliana

Uiteindelijk is er een nieuw pand in Hillegersberg gebouwd dat in 1954 in gebruik is genomen. Een aantal van de oorspronkelijke bewoners van het “Hofje van Os” kon hier weer huisvesting vinden.  In het kader van Opbouwdag 18 mei 1954 kreeg de stichting bezoek van hoge autoriteiten, zoals de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting en enkele leden van Gedeputeerde Staten. Hoogtepunt was het bezoek van Koningin Juliana gedurende haar werkbezoek aan Rotterdam op 31 mei 1954.