Door de belastingdienst is aan de stichting de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaal nummer is 002768586. Stichting Huizen Grootenboom van Os is geen fondsenwervende instelling. Mocht u de stichting financieel willen ondersteunen dan is dat uiteraard welkom. U kunt een eenmalige of periodieke gift doen of de stichting opnemen in uw testament hetgeen door de ANBI status van de stichting fiscaal gunstig is. U kunt daartoe contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Download hier de publicatiegegevens 2019 van de stichting.