ANBI

Door de belastingdienst is aan de stichting de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaal nummer is 002768586. Stichting Huizen Grootenboom van Os is geen fondsenwervende instelling. Mocht u de stichting financieel willen ondersteunen dan is dat uiteraard welkom. U kunt een eenmalige of periodieke gift doen of de stichting opnemen in uw testament hetgeen door de ANBI status van de stichting fiscaal gunstig is. U kunt daartoe contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Download hier de publicatiegegevens 2021 van de stichting en hier het standaardformulier publicatieplicht.