Stichting Huizen Grootenboom van Os is gevestigd aan:
Van Goghlaan 2
3055 PM Rotterdam

Telefoon 010-4220329

Huismeester: de heer W. Klop

Brieven aan het bestuur kunnen aan bovenvermeld adres worden verzonden t.a.v. de secretaris.

uitzicht